widgeo.net

25 decembrie 2013

Colind la Prislop...
Colind la Prislop...
(poem de Vasile Danci Moroşanu)

În seara asta nu se cîntă

În seara asta, colindăm...
Căci am lipsit, de vreme multă,
Cu fapte bune să-ţi urăm...

Aşa cum tu, mereu, părinte, 

Ne-ai îndemnat, de-atîtea ori,
Să facem stele din cuvinte,
Şi gînduri bune, din ninsori.

Iar din amieze, blînde raze

Să mîngîie pe-al tău mormînt,
Dintr-ale sufletului oaze
Lucrarea bună-n Duhul Sfînt...

Acum, că iar veni Crăciunul,

Ne-am primenit şi îndrăznim
Smeriţi copii, unul şi unul,
La tine, iar, cu toţi venim,

S-aducem pace şi prinos

Din tot ce-am adunat, părinte,
Urmînd îndemnul lui Hristos
Cu care mergem, înainte!

Iar de va fi să ne primeşti

Veni-vom iarăşi, în Ajun,
Şi la alt an, iar de voieşti,
Să ne fii nouă Sfînt Crăciun...

23 decembrie 2013

Mărturisiri în prag de centenar cu Dna. Aspazia Oţel Petrescu

Odată cu postarea de faţă vă invităm să urmăriţi un interviu televizat cu mărturisiri ale Dnei. Aspazia Oţel Petrescu, la aniversarea celor 90 de ani de viaţă, un dialog în care cea care a avut bucuria să-l cunoască pe iubitul nostru părinte †Arsenie Boca vorbeşte despre această minunată întîlnire (după min. 13:15) şi despre cît de mult a cîntărit în contextul întîmplărilor ulterioare acestei întîlniri faptul că a primit binecuvîntare de la SFÎNTUL ARDEALULUI într-un moment de cumpănă din viaţa tinerei studente, pe atunci, Aspazia Oţel, care, prin mila lui Dumnezeu, la cei 90 de ani împliniţi în data de 9 decembrie 2013, se numără în prezent printre puţinii supravieţuitori ai temniţelor comuniste...

9 decembrie 2013

File de istorie post-comunistă...

Doamna Aspazia Oțel Petrescu, la cumpăna anilor...

Astăzi, 9 Decembrie 2013, în istoria post-comunistă a României noastre eterne și din ce în ce mai puțin fascinantă s-a mai întors o filă... Undeva, într-un tîrg de provincie, în urbea mușatină a Romanului, județul Neamț, într-o discreție și o smerenie copleșitoare, Doamna Aspazia Oțel Petrescu a sărbătorit împlinirea unei vîrste minunate, de Dumnezeu binecuvîntată, eveniment de care generațiile viitoare vor ține de bună seamă cont, asta în contextul în care doamna Aspazia este, se știe bine, unul dintre puținii supraviețuitori ai temnițelor comuniste, între foarte puținii aflați în viață dintre cei care l-au cunoscut pe părintele Arsenie Bocao comoară de om pe care suferința l-a făcut să urce treptele înduhovnicirii, care, de la înălțimea celor 90 de ani împliți astăzi,  adună  amintiri numai bune de dat pildă mai ales tinerilor, dar și nouă, tuturor, pentru ca, întăriți de exemplul acestui vrednic supraviețuitor, să putem răzbi prin istoria care tinde a se repeta, demni, neîncovoiați și, mai ales, cu credința în Dumnezeu, drept călăuză… 

 ...nici tinerii nu au uitat de această minunată zi!

25 noiembrie 2013

Rugăciune în comun către părintele †Arsenie Boca
Pînă joi seara (spre vineri), cînd se-mplinesc 24 de ani de la naşterea-n Cer a părintelui †Arsenie Boca, vă invit la o RUGĂCIUNE ÎN COMUN, la cumpăna dintre zile, cu pornire chiar de astăzi, luni, 25 noiembrie, ora 23,45. Astfel, în fiecare dintre zilele enunţate, respectiv luni, marţi şi miercuri, pînă în ziua ajunului pomenirii Părintelui Arsenie Boca (28 Noiembrie), să plecăm genunchii rostind această salbă de rugăciuni (click AICI) pentru PAZA BUNĂ A HOTARELOR ROMÂNIEI, PENTRU A FI FERIŢI DE VRĂJMAŞII ŞI VRĂJMĂŞIILE DE TOT FELUL, PENTRU MINTE ŞI ÎNŢELEPCIUNE CONDUCĂTORILOR NOŞTRI ŞI PENTRU LUMINAREA POPORULUI, PENTRU ÎNTĂRIREA TUTUROR ÎN CREDINŢĂ...  Aşadar, cu ajutorul lui Dumnezeu şi a sfîntului nostru părinte Arsenie Boca, în seara aceasta prima rugăciune în comun, ultima fiind programată pentru ziua de miercuri, ora 23,45, respectiv 27 spre 28 noiembrie. Cine doreşte să se alăture acestei iniţiative să o facă, vă aşteptăm cu drag, cu cît vom fi mai mulţi, cu atît şi puterea rugăciunii noastre va fi mai mare…  DOAMNE-AJUTĂ :) 

12 noiembrie 2013

24 de ani de mîngîiere şi speranţă cu părintele †Arsenie Boca...


Mai sunt doar cîteva zile pînă la data la care, în urmă cu 24 de ani, părintele Arsenie Boca se năştea în Cer, lăsîndu-ne nouă, următorilor, îndemnul de a nu ne abate de la Cărarea Împărăţiei... 28 noiembrie, ca-n fiecare an, va aduna, cu siguranţă, potop de lume, mii, zeci de mii de credincioşi, poate, care, de fiecare dată vin la mănăstirea Prislop să se întărească în purcederea lor către mîntuire în acest binecuvîntat loc unde Sfântul Ardealului odihneşte întru Domnul, cel care, prin sfinţenia sa (dovedită din plin şi peste măsura vredniciei noastre, în aceşti ani de cînd este cu noi în duh),  a făcut din aşezămîntul monahal ocrotit de culmile Silivaşului de Hunedoara un autentic Ierusalim al Ortodoxiei din spaţiul românesc...  

11 noiembrie 2013

Sfântul Ardealului cîntat de poeţi...Vieţuirea şi nevoinţa sa pilduitoare a făcut ca poporul credincios nu doar să-i recunoască sfinţenia venind să se-nchine la locul unde odihneşte întru veşnicie părintele arhimandrit †Arsenie Boca ci, mai mult, fiecare credincios căutînd înspre adîncurile sufletului după cîte o ofrandă pentru Sfântul Ardealului atît de adorat, atît de drag românilor din toate colţurile ţării... Unii i-au ţinut vie amintirea, prin mărturisirile lor, aceştia fiind foarte numeroşi, înmulţindu-se, chiar, în vremurile acestea cînd din ce în ce mai des se vorbeşte despre lucrarea minunată a sfântului nostru drag cu cei care, cu credinţă, caută spre mănăstirea Prislop, locul devenit fără drept de tăgadă Ierusalimul plaiurilor mioritice înţesat zilnic de sute şi mii de pelerini care caută alinare sufletească şi trupească înălţînd rugăciuni către părintele Arsenie... Alţii, aproape la fel de numeroşi, se întîlnesc în adunări la care sunt bineveniţi toţi cei care caută spre cele moştenite de la părintele Arsenie Boca, simpozioanele şi conferinţele de la noi din ţară şi de peste hotarele României ilustrînd mereu, în tuşe noi, adesea inedite, icoana celui mai venerat părinte al ortodoxiei noastre, chiar dacă mai marii clerului încă nu recunosc ceea ce a confirmat pe deplin poporul, ba chiar unii, uimitor de mulţi, se feresc să-i rostească numele în spaţiul public, şuşotind pe la dos, ce-i drept, vorbe de laudă, dealtfel cuvenite la adresa arhanghelului de la Prislop. Cineva, chiar, s-a învrednicit să încropească un acatist despre care deşi se spune că "este necanonic" este pe buzele şi în sufletele miilor, poate a zecilor, a sutelor de mii de credincioşi care, astfel, nu doar că îi poartă vie memoria părintelui ci, mai mult, nu încetează a se ruga la cel care a făgăduit că de-acolo, din Împărăţia lui Dumnezeu, ne va ajuta mai mult decît a putut să o facă atîta vreme cît a fost printre noi (nu doar în duh)... În fine, de luat în seamă mai este tagma iconarilor, unii chiar "de ocazie", care îndrăznesc să ilustreze chipul minunat, înflăcărat de lumina credinţei a părintelui Arsenie Boca cel care, iată, nu a scăpat nici poeţilor, inspiraţi de figura aproape legendară de-acum a celui care, profetic, ne-a asigurat înainte să se nască în Cer că "ţara va lua foc de la Prislop"! Adică, tocmai ceea ce trăim acum, ceea ce s-a confirmat în cei aproape 24 de ani care s-au scurs de la acel sfîrşit de noiembrie a anului 1989, de atunci de cînd naţia românească atît de sărăcită şi de subjugată de ai săi conducători s-a îmbogăţit cu încă un sfînt, părintele Arsenie Boca fiind nu doar speranţa noastră că va mijloci pentru noi ci şi raza aceea de lumină în măsură să ne scoată din deznădejde, arătîndu-ne care este, în fapt, Cărarea Împărăţiei...


Nădejdea-n Tine, Sfinte…

Părinte Arsenie, Îți scriu din nou poem…
Și pun scâncitul lacrimei, în slovă, 
De crucea ta sfios ne-apropiem,
Nădejdea-n Tine, Sfinte, ne e provă!

Ne ești corăbier, ne ești părinte,
Ești sfântă gazdă, acolo, la Prislop,
Mormântul tău e sfânt, între morminte,
Ești crin sfinţit, ești freamătul de plop!

Te rog, te strig, te chem, aici, departe,
Tu poți veni... Pe noi să ne găsești!
Păcatu-adânc de tine mă desparte,
Dar Tu mă ierți, din nou, că mă iubești!

Învață-mă să fiu ca Tine, dreaptă!
Cu har, adună-mi pașii-n Raiul Tău
De mână du-mă, treaptă după treaptă,
Și curgă lacrima, din ochii mei, pârău!

Că de-ai fi Tu, stăpânul casei mele,
M-aș face punte-n calea veșniciei
Din rugăciuni, aș face mii de stele
Drumul mi-ar fi, Cărarea Împărăției!

(poem de Violeta Cîmpan)

22 august 2013

Atenție mare la "mărturisitorii" mincinoși!

Toată lumea vrea în cârca părintelui...


La Vața, pe urmele părintelui Arsenie Boca...  


Toată lumea urcă de-acum în cîrca sfîntului nostru părinte, doar, doar, aşa, se pot şi ei vedea (de departe), puţini (chiar, sau, mai ales, pe-aici, în mediul virtual!) fiind cei care pun sub semnul evlaviei orice gest, orice acţiune publică care se leagă de Sfîntul Ardealului... Iată încă o mostră (acest articol din "Adevărul") în care autorul îmbină propria-i imaginație cu repre reale, ducînd, astfel, credulii în eroare... NU AVEM NEVOIE DE ASTFEL DE "MĂRTURISITORI", sau eu, cel puțin, nu am nevoie de șmecheri și de farisei care (mai mult) se folosesc de numele părintelui Arsenie Boca, fie că sunt ei semnatari de articole "de interes", fie că sunt făcători de filme, iconari, chiar, și alte categorii care-și trag osîndă sufletului asociind ceva, CU ORICE PREȚ, cu numele iubitului nostru părinte. Iar ca să mă justific nițel (apropo de articolul în cauză, apărut sub semnătura numitului Daniel Guță,  pare-se un corespondent local), vă spun, în calitate de jurnalist de data aceasta, că un astfel de material trebuie să fie însoțit, la vedere, OBLIGATORIU, măcar de 3-4 poze, dacă nu chiar de un scurt fotoreportaj, or așa ceva, precum veți vedea, nu există ?! Dacă, totuși, doriți să ajungeți la Vața de Sus, pe urmele părintelui Arsenie Boca, se poate: faceți doar click AICI. Iar, ca idee, grijă mare ce luați de bun!!! 

17 iunie 2013

Mai bogati cu un sfant...

Parintele Iustin Parvu, de la Manastirea Petru Voda, a plecat in Rai...

Anul 2013: la cumpana lui Ciresar, VOIEVODUL ORTODOXIEI ROMANESTI - Arhim. Iustin Parvu a fost chemat la Cer, lasandu-i pe cei ravnitori intru Hristos cu inimile cernite de tristete, insa luminate de bucuria faptului ca acolo, sus, langa Parintele Arsenie Boca, am mai sporit cu un sfant...
Bunul Dumnezeu sa-i odihneasca!

10 iunie 2013

Părintele Arsenie Boca şi rădăcina durerii noastre


 "Am vrut să pun mîna pe RĂDĂCINA DURERII, care nu este alta decît PĂCATUL, rugîndu-mă pentru pacea a toată lumea şi pentru bunăstarea sfintelor lui Dumnezeu biserici... Aud deodată în urechea dinăuntru înfruntarea amarnică: <<Nu te ruga de Mine să le dau pace, roagă-te de oameni să-şi schimbe purtările, dacă mai vor să vadă PACE pe pămînt...>>" (Părintele Arsenie Boca)

28 aprilie 2013

Cu Sfântul Ardealului pe CĂRAREA ÎMPĂRĂŢIEI...Parintele Arsenie Boca nu a fost doar bun mijlocitor credinciosilor în înţelegerea învăţăturilor adînci ale Sfinţilor Părinţi, ci a fost el însuşi un iscusit scriitor duhovnicesc… Deşi toate scrierile sale au circulat în manuscris, încă din timpul vieţii, acestea au fost publicatate abia postum, în anul 1995, de pildă, văzînd lumina tiparului prima ediţie a lucrării sale fundamentale, “CĂRAREA ÎMPĂRĂŢIEI”, în forma definitivă pe care a gîndit-o şi ne-a lăsat-o părintele Arsenie Boca, în 1949 pe cînd se afla încă la Mănăstirea Brâncoveanu de la Sâmbăta de Sus. Aşa după cum a subintitulat-o,  lucrarea se doreşte a fi “un răspuns creştin la neliniştile vremii”.  Dealtfel, cuvintele fundamentale care reprezintă esenţa învăţăturii sale sunt chiar cele aşezate de către duhovnicul de la Prislop înaintea tuturor celorlalte, acestea răzbind în inimile rîvnitorilor întru cele de fiinţă prin adevărul rostit de cuviosul arhimandrit care adună parcă esenţa învăţăturii ortodoxe, spunînd apăsat şi cu neîndoită încredere că “Este o singură CALE senină: anume, aceea a trăirii învăţăturii creştine în toată adîncimea ei şi în toată sinceritatea noastră! Asta rămîne singura cale sigură, pe care trebuie s-o învăţăm mereu, în fiecare rînd de oameni“…"Oricît ni s-ar părea de neobişnuit, dar adevărul acesta rămîne: Că ne-a trimis Dumnezeu în lumea aceasta ca să ne învăţăm a ne lepada de ea şi s-o căutăm pe cea adevărată... Dumnezeu a făcut totul pentru mîntuirea noastră, aceasta neînsemnînd că noi să ne dedăm lenei, pentru că a făcut Dumnezeu totul din partea Sa, anume: S-a micşorat pe Sine şi S-a făcut om adevărat, întru totul asemănîndu-se nouă, afară de păcat, ca să ne arate cărarea cu lucrul şi cu persoana Sa. Deci, cei ce vrem să ne mîntuim, avem a merge şi noi toţi pe aceeaşi CALE, toată… Din buze mulţi Îl urmează pe Domnul, dar cînd să treacă prin moartea de pe cruce - desăvîrşită lepădare de sine - mulţi se dau înapoi. Toţi aceştia întîrzie pe cale. Rămaşi în urmă de frică sunt destui în toate veacurile şi vremile, dar mai ales în vremile noastre, temîndu-se ca nu cumva din cauza credinţei să-şi primejduiască viaţa aceasta. Noi însă să zicem: unde e fericirea aceea, să cădem şi noi în primejdia în care a căzut Dumnezeu; iar de nu ne primejduim pentru Dumnezeu e semn că nu suntem vrednici (…) O taină a lui Dumnezeu e şi aceasta: Nu pedepseşte toată răutatea tuturor, aici şi numaidecît; precum nici nu slăveşte bunătatea tuturor, aici şi numaidecît. Că dacă ar face aşa, atunci şi oamenii ar face binele de frică; mîntuirea ar fi de silă, iar nu o faptă a libertăţii şi a dragostei. Apoi, dacă repede ar pedepsi tot răul, Dumnezeu ar fi un fricos, un neputincios la o masură omenească, sau cel mult îngerească, şi ne-ar da să înţelegem că se teme de rău şi-şi apără stăpînirea, cum fac oamenii... Ci tocmai prin faptul că îngăduie răilor să-şi facă de cap, şi-i lasă pe oameni neînfricaţi de pedeapsa năpraznică, ne dovedeşte Atotputernicia Sa, veşnic liniştită asupra răului, Atotputernicie sub ocrotirea căreia, prin virtutea credinţei, stăm liniştiţi şi noi, primind palmele şi scuipările răului, ca pe nişte mărturii ale neputinţei aceluia, în faţa Atotputerniciei lui Dumnezeu, care ne întăreşte cu liniştea Sa" (Fragment din lucrarea "Cărarea Împărăţiei", autor †Arsenie Boca)

12 martie 2013

Condamnat în cer...

CINE și DE CE are interesul să țină departe de Sinaxar martiri precum părintele Arsenie Boca ?!

Un răspuns ipotetic veți afla vizionînd acest film... 

19 februarie 2013

Părintele Arsenie Boca Luminătorul...

Fie că este vorba despre lucrarea sa cîtă vreme a fost printre noi în chip, fie acum, cînd credincioşii îi simt prezenţa de netăgăduit, în duh, părintele Arsenie Boca a atras ca un magnet oameni rîvnitori întru cele sfinte, dar nu numai pe aceştia, numeroase fiind mărturisirile cînd cei care fie că Îl pierduseră pe Dumnezeu, sau chiar cei care, din necredinţă, nu-l cunoscuseră niciodată, cu toţii s-au trezit deodată înluminaţi de harul monahului de la Prislop, urmînd, astfel, lui Hristos şi aducînd pe Cărarea Împărăţiei pe alţii asemenea lor. Două din mulţimea acestor cazuri vă invit să le cunoaşteţi în postarea de faţă cu credinţa că mărturisirile celor care au beneficiat de minunea mijlocită de către părintele Arsenie Boca Luminătorul vor aduce şi pe alţi rătăciţi pe căile cele bineplăcute lui Dumnezeu...  


9 ianuarie 2013

Rugăciune către sfîntul nostru părinte Arsenie Boca
Sfinte Preacuvioase Părinte Arsenie, îndreptător al sufletelor noastre şi tămăduitor al bolilor sufleteşti şi trupeşti, ca cel ce ai fost împodobit cu adânc de cunoaştere a făpturii omeneşti, te rugăm în vreme de durere şi mîhnire, caută cu milă spre noi păcătoşii fiii tăi şi mijloceşte către Preabunul nostru Mîntuitor iertare de păcate şi vindecare de toată neputinţa. Părinte sfinte cel care ai mare îndrăzneală înaintea tronului ceresc, te chemăm cu amare lacrimi, dar cu nădejde, că cele spre vindecare sufletească şi trupească, spre mîntuire şi sfinţire, le vom dobîndi prin Tine, cel ce ne-ai încredinţat prin aceste cuvinte: "Eu mă duc, dar de acolo de unde voi fi am să vă ajut mai mult ca şi pînă acum"...

După cum în viaţă pe cei aflaţi în mari necazuri şi cumplite suferinţe îi tămăduiai îndată, şi acum, pe noi cei păcătoşi însă chemaţi cu dragoste părintească la mormîntul tău încununat cu har ceresc şi flori, ne primeşte şi ne mîngîie, sfînt şi bun Părinte, ne scoate din negura păcatelor şi a patimilor, ne dăruieşte binecuvîntarea ca să purtăm Crucea vieţii, spre înviere şi luminare desăvîrşită... Doctor şi tămăduitor de orice suferinţă, te rugăm, vindecă-ne pe noi fiii tăi şi pe cei ce îi aducem în lacrimi şi rugăciuni la Crucea sfîntă a mormîntului tău izvorîtor de pace, har şi binecuvîntarea ta de bun şi sfînt Părinte, îţi mulţumim şi te rugăm să ne fii mereu aproape cu rugăciunea şi ajutorul ce ni-l aduci din Cerul Sfînt, spre slava marelui şi minunatului nostru Dumnezeu şi spre a sufletelor noastre mîntuire. † Amin 

2 ianuarie 2013

SFÂNTUL ARDEALULUI - Întîlnirea în duh din Muntele SfântDin scrierile rămase despre viaţa, nevoinţa şi faptele părintelui Arsenie Boca se cunoaşte, este de notorietate faptul că † SFÂNTUL ARDEALULUI  - aşa cum ne-a rămas nouă, acum, să-l purtăm cu evlavie în inimi pe duhovnicul de la Mănăstirea Prislop – a ucenicit la acest sfînt născut în spaţiul ortodox rus cu care s-a întîlnit în duh, prin mijlocirea Sfintei Fecioare Maria, în relativ scurta-i şedere la Muntele Athos, despre această întîlnire/ucenicie existînd chiar mărturisiri făcute, din ceea ce am citit eu, cum că însuşi părintele Arsenie Boca ar fi dezvăluit asta, desigur, cu smerenia care l-a  caracterizat  întotdeauna  în  astfel  de  momente...